CHOOSE LANGUAGE

Velkommen til den Udenlandske Presseforening i Danmark

Den Udenlandske Presseforening i Danmark består af udenlandske og danske mediefolk, der dækker Danmark og de andre nordiske lande til udenlandske medier. De repræsenterer nyhedsbureauer, dagblade, uge- og månedsblade, tidsskrifter, radio, TV samt Internetmedier og er faste korrespondenter, freelancejournalister, fotografer, videojournalister og TV-folk. Foreningens medlemmer er bosiddende i Danmark – permanent eller som udsendt korrespondent – mens enkelte medlemmer bor i Sydsverige.

I samarbejde med Danske Medier er DUP bevilligende myndighed af det officielle danske pressekort til udenlandsk presse i Danmark.

Den Udenlandske Presseforening arbejder tæt sammen med International Press Centre, hvor foreningen har sin adresse, og har fast sæde i bestyrelsen af IPC. Herudover har DUP kontakt til Udenrigsministeriet og andre ministerier, og til interesseorganisationer, ambassader og andre myndigheder, herunder politiet.

Udover at foranledige udstedelse af pressekort til medlemmer arrangerer DUP ekskursioner og faglige og sociale sammenkomster, ofte i samarbejde med IPC.

Den Udenlandske Presseforening i Danmark

Den Udenlandske Presseforening i Danmark (DUP) blev løst grundlagt i april 1935 af en gruppe danske journalister, der ud over deres job i de danske medier lejlighedsvis rapporterede til medier i udlandet. Siden da er København blevet et vigtigt center for nordiske nyheder, og DUP tæller blandt sine medlemmer en lang række hel- og deltidsansatte udenlandske korrespondenter, journalister og fotografer, der arbejder for en bred vifte af nyhedsbureauer, trykt presse, radio og fjernsyn, internetmedier og foto agenturer over hele verden.

Foreningen repræsenterer sine medlemmers interesser i alle mediespørgsmål. Den arrangerer pressekonferencer, ekskursioner og sociale sammenkomster samt udstedelse af det officielle danske pressekort til udenlandske journalister i Danmark. Foreningens medlemsliste findes på hjemmesiden.

DUP har omkring 60 medlemmer.

DUP arbejder tæt sammen med International Press Centre, der er en uafhængig institution under ​​det danske udenrigsministerium. IPC ligger i hjertet af København, tilbyder arbejdsforhold faciliteter til permanente og besøgende udenlandske journalister. IPC, der ledes af Peter Krause, afholder jævnligt pressekonferencer og andre presse-relaterede begivenheder. IPC bestyrelse er sammensat af medlemmer af medierne, det private erhvervsliv og offentlige institutioner. Formanden for DUP er medlem af IPC bestyrelse.

Den Udenlandske Presseforenings officielle sprog er dansk.

Julian Isherwood

Historien om Den Udenlandske Presseforening

Den Udenlandske Presseforening i Danmark (DUP), også kendt som The Foreign Press Association in Denmark (FPA), blev grundlagt i april 1935 af en håndfuld københavnske journalister, der skrev til medier i udlandet.

Dengang dækkede man Skandinavien og Østersøområdet fra København, der blev beskrevet som "en slags Nordkap for det europæiske fjernskrivningsnet, hvis tekniske centrum var i Berlin." Men siden begyndelsen af 1900-tallet har der været en regelmæssig strøm af danske nyheder til udlandet. En af de første danske journalister der korresponderede for udenlandske dagblade kan have været A. Kamp, der i begyndelsen af 1900-tallet skrev til "udenlandske blade" parallelt med at han arbejdede for henholdsvis Møns Dagblad og senere Vendsyssel Tidende, Silkeborg Avis, Riget og Hovedstaden.

I 1908 var Politiken strejkeramt. Lørdag den 15. august 1908 oplyste man i et særnummer af Politiken, at strejken ville ophøre. Og, tilføjede Politiken, udlandet havde fulgt med i arbejdskampen. På side 3 i særnummeret står der, at norske og svenske blade "bringer lange telegrammer om situationens udvikling." Og tyske, engelske og franske aviser rapporterede også om konflikten. Før Første Verdenskrig var det hovedsagligt Ritzaus Bureau, der via et samarbejde med en række andre nyhedstjenester sendte danske nyheder til udlandet.

Mange år senere grundlagdes Den Udenlandske Presseforening.

Med årene har foreningen udviklet sig til et travlt Babelstårn, hvorfra der kommer en lind strøm af nyheder på mange forskellige sprog - spansk, engelsk, tysk, estisk, serbokroatisk, fransk, tyrkisk, arabisk, finsk, baskisk, italiensk, nederlandsk, russisk, islandsk, osv.

I dag er medlemmerne af foreningen udenlandske journalister, der arbejder for nyhedsbureauer, dagblade, radio- og TV stationer, ugeblade, billedbureauer, osv. De fleste af vore medlemmer er allround journalister, andre er specialiseret i finansnyheder, f.eks. Nogle dækker kun Danmark, Færøerne og Grønland, andre dækker hele Norden - med eller uden Baltikum - fra deres danske udkigspost.

De store nyhedsbureauer - Reuters, Associated Press (AP), Agence France-Presse (AFP), Deutsche Presse Agentur, Bloombergs, AFX - har egne redaktioner, mens de nordiske nyhedsbureauer - TT, NTB, og FNB/STT - har en fælles korrespondent, der har til huse hos Ritzaus. En gruppe af vore medlemmer har til huse på International Press Center, andre har kontor hjemme, men bruger dagligt IPCs faciliteter. IPC bliver også til et travlt arbejdssted for dansk og udenlandske presse når der er store internationale begivenheder i København.

Jan M. Olsen
formand for DUP 1997 - 2002

Bliv medlem af Den Udenlandske Presseforening

I de senere år er betingelserne for medlemskab i Den Udenlandske Presseforening blevet revideret for at afspejle en opdateret international medieverden.

Det er bestyrelsen, der beslutter om ansøgere kan optages som nye medlemmer af DUP. Beslutninger om godkendelse eller forkastelse af medlemsansøgninger træffes udelukkende på basis af ansøgerens faglige kvalifikationer.


For at blive journalistisk medlem skal du opfylde følgende betingelser:

1. Du er medlem af et anerkendt journalistforbund i et andet land.

eller

2. Du er journalist, fotograf, videofotograf eller radio- eller tv-medarbejder ved et udenlandsk eller fremmedsproget medie og har et fast ansættelsesforhold eller arbejder på freelancebasis.

eller

3. Du er online indholdsproducent, der er bosat i Danmark og arbejder på et fremmedsprog. I det tilfælde kan du efter bestyrelsens skøn opnå medlemskab af Den Udenlandske Presseforening.


Journalistiske medlemmerne har adgang til et pressekort udstedt af Danske Medier. Kortet forbliver foreningens ejendom. Det årlige kontingent er 450 kr. og der er et gebyr på 100 kr. for pressekort


Ansøgning:

Ansøgere, der ønsker journalistisk medlemskab af Den Udenlandske Presseforening, skal udfylde vores ansøgningsskema. I ansøgningen skal der vedlægges eller henvises til passende dokumentation for optagelse. Det kan være et brev fra en redaktør, der bekræfter dit arbejde som korrespondent i Danmark/Norden, eller eksempler på publiceret journalistik.


Pressekort:

Hvis du ønsker pressekort, skal du maile os to (2) nye og identiske pasfoto i høj opløsning.


Ansøgningsblanket

Efter vi har modtaget din ansøgning, vil bestyrelsen drøfte den og derefter kontakte dig.

Den Udenlandske Presseforenings Medlemmer

Her er en oversigt over Den Udenlandske Presseforenings medlemmer. Medlemmerne er opført i alfabetiske orden og med angivelse af deres medier og/eller interesseområder. Listen revideres løbende.

Medlemmer

Organisationer

Den følgende liste er en oversigt over internationale organisationer, der har journalistik som deres primære interessefelt. Listen er langt fra færdig, men vil blive udvidet til at omfatte nationale foreninger af journalister i de forskellige lande rundt om i verden.

Internationale Organisationer


Det er en god ide at forblive medlem af Journalistforbundet i dit hjemland, uanset om du planlægger et kortere eller længere ophold i udlandet. I tvister med din arbejdsgiver – som fastansat medarbejder eller freelance – vil disse organisationer være i stand til at hjælpe dig i dit hjemland, mens det næsten er umuligt at få din arbejdsgiver til at lytte til en udenlandsk fagforening.

Hvis du planlægger at rejse til et af disse lande, kan du kontakte fagforeningen for at bede om oplysninger om, hvordan du kommer videre.

Nordiske Presseforeninger

Europæiske Presseforeninger

Foreningens Bestyrelse

Den Udenlandske Presseforening ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, der vælges årligt ved foreningens generalforsamling. Formanden vælges ved direkte valg blandt de opstillede kandidater, mens resten af bestyrelsen vælges samlet.
Foruden formanden har bestyrelsen en næstformand, en kasserer og en sekretær. Disse poster besættes internt i bestyrelsen.

Bestyrelsen mødes adskillige gange om året bl.a. for at diskutere medlemsansøgninger og godkende nye medlemmer og for at tilrettelægge foreningens aktiviteter og generalforsamling.Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen for Den Udenlandske Presseforening

Kontakt Den Udenlandske Presseforening

Hvis du har spørgsmål om Den Udenlandske Presseforening, er du velkommen til at sende en mail eller ringe til foreningens formand eller næstformand.
Mere generelle spørgsmål om arbejdsforhold for udenlandske journalister i Danmark eller spørgsmål om specifikke begivenheder e.l. bedes rettet til IPC.The Foreign Press Association - Den Udenlandske Presseforening i Danmark
c/o IPC
Skindergade 7
1159 København K


Chairman and Membership Secretary: Osama Al − Habahbeh
+45 4051 5623
E-mail: habahbeh@tdcadsl.dk


International Press Centre
+45 3313 1615
E-mail: ipc@umipc.dk
Head of Centre: Peter Krause
Web address: www.ipc.um.dk